ul. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa

Biuro Muzeum, adres do korespondencji:
al. Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa
Tel. +48 22 201 97 14
e-mail: biuro@muzeumjp2.pl

Informujemy, że w dniu 15.04.2016 r. na mocy umowy z dnia 11.04.2016 r. pomiędzy
Archidiecezją Warszawską a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezesem
Rady Ministrów, Panem prof. dr. hab. Piotrem Glińskim powstała państwowa instytucja
kultury pod nazwą Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Wszelkie zapytania odnośnie nowo powstałej instytucji prosimy kierować na adres
biuro@muzeumjp2ipw.pl.