Spotkanie z Kardynałem

Kazimierz Kardynał Nycz w Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

 

W Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego na VIII piętrze Świątyni Opatrzności Bożej prowadzone są prace nad aranżacją wystawy stałej. 8 marca 2019 r. Kazimierz Kardynał Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, wraz z Biskupem Rafałem Markowskim, odwiedzili miejsce prac i spotkali się z zespołem Muzeum oraz grupą ekspertów, zaangażowanych w proces przygotowawczy. W czasie zwiedzania dyrektor Muzeum Mt 5,14 Marcin Adamczewski przedstawił układ poszczególnych pomieszczeń oraz dalsze etapy prac nad ekspozycją. W drugiej części spotkania z dyrekcją i zespołem Muzeum zostały omówione szczegóły wystawy oraz plany na najbliższe miesiące.

 

Zgodnie ze statutem Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, nadzór nad placówką obok Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Arcybiskup Metropolita Warszawski.

 

spotkanie z Kardynałem

 

 

spotkanie 6

 

 

spotkanie 5