ALLELUJA!

W ciemności soboty

Jerozolima wydaje się wciąż uśpiona szabasem

Na zboczu poza miastem wędruje 

Człowiek

Pełen Światła...

Jeszcze nierozpoznany

 

Szczęśliwych Świąt!

 

Zespół Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

 

Dyrektor Marcin Adamczewski

 

 

Wielka Noc życzenia